Indhold i denne sektion:

Med CFU i Ontario

Vidensrejse til Ontario i uge 44 2017 med to spor: et lærerspor og et ledelsesspor, der kan kombineres med målrettede diplommoduler. Tilmelding senest 18. august 2017.

Vidensrejsen til Ontario i 2017 – uge 44

Med erfaringerne fra 17 vidensrejser for danske skolefolk udbyder CFU endnu en åben vidensrejse i efteråret 2017 i uge 44.

I uge 44 er målgruppen både ledere, læringsvejledere, lærere, pædagoger og andre med interesse for Ontarios skolepraksis.

Undervisersporet – med fokus på praksis i klasserummet

 • Datainformeret forbedringsarbejde i klasserummet
 • Datainformeret arbejde i de professionelle læringsfællesskaber – hvorfor og hvordan?
 • Vejlederrollen som learning coach
 • Formativ feedback i klasserummet
 • Skolebesøg med didaktiske refleksioner over undervisning plus overværelse af et længere undervisningsforløb.

 Ledelsessporet – med fokus på elevcentreret skoleledelse

 • Skolesystemets fælles forandringsproces. Hvad var strategien, og hvorfor lykkedes det?
 • Datainformeret og elevcentreret skoleledelse
 • Besøg på Toronto District School Board med oplæg om datainformeret skoleledelse.

Fleksibelt program – alle spor

 • Skolebesøg
 • Pædagogiske, faglige og forskningsbaserede oplæg om, hvad der har skabt provinsens skolesucces
 • Oplæg om professionelle læringsfælleskaber og datainformeret skoleudvikling
 • Dialogmøder med lærere og skoleledere
 • Refleksionspas på dansk.

Formøde

Deltagerne samles inden afrejsen til formøde hos CFU i Odense tirsdag d. 10. oktober 2017.

Mødet tjener som fælles afsæt for det faglige indhold og skal samtidig afklare praktiske detaljer omkring turen.

Vi inviterer en stribe tidligere deltagere til at give os et indblik i de særlige faktorer, der har spillet ind i Ontarios skolesucces. De kan desuden fortælle, hvordan de efterfølgende har omsat inspiration fra vidensrejser til Ontario til en dansk kontekst.

Rejseoplysninger

Udrejse fra Kastrup søndag den 29. oktober kl. 11.15.

Hjemkomst til Kastrup søndag den 5. november kl. 9.20.

Kombinér vidensrejsen med et diplommodul

Både som leder og lærer har du mulighed for at knytte et diplommodul til din videnrejse.

Ledere kan vælge diplommodulet ‘Pædagogisk ledelse – at lede elevers læring’, som CFU udbyder i samarbejde med Ledelsesakademiet i UCL.

Undervisere kan vælge diplommodulet Faglig vejledning i skolen, der udbydes i samarbejde i Videreuddannelsen i UCL.

Få en skræddersyet rejse til din skole eller kommune

CFU arrangerer skræddersyede vidensrejser til Ontario med tilhørende kompetenceudvikling.

Tilmelding

Tilmelding senest d. 18. august 2017. Tilmeldingen er bindende.

Gå til tilmeldingen.

Om denne side