Indhold i denne sektion:

Vidensrejse med fokus på feedback og vurdering for læring

Oplevelse – erfaring – handling! Få indsigt i hvordan arbejdet med skolens feedbackkultur kan understøtte og udvikle processen med professionelle læringsfællesskaber og den elevcentrerede ledelse.

Hvorfor tage til Norge?

Tag med på vidensrejse til Oslo, hvor vi stiller skarpt  på feedback og vurdering for læring.

Som deltager kommer du med helt ind i klasserummet og oplever eksempler på, hvordan arbejdet kan gribes an, både i det professonelle læringsfællesskab og i den elevcentrerede skoleledelse.

Hvad kan vi lære af Norge?

Norges reform “Kundskabsløftet” 2006 minder meget om den danske folkeskolereform. Ønsket om at skabe undervisning og læring, der udvikler eleverne fagligt og livsdueligt, er bærende i den nordiske pædagogik. Norge har solide og brugbare erfaringer med, hvordan man konkret kan føre dette ud i livet i den danske skole.

Deltagere kan hente inspiration til at arbejde med elementer af skolereformen ud fra et fagfagligt og et dannelsesmæssigt perspektiv fra Norge.

Her har de en bred vifte af erfaringer med læringsmål, succeskriterier, organisering af undervisningen, feedback, elevinvolvering, udvikling af professionelle læringsfællesskaber og elevcentreret skoleledelse.

Kommende ture 

I foråret 2018 har CFU planlagt to ture målrettet skoleledere, ressourcepersoner i pædagogisk læringscenter, lærere, pædagoger, konsulenter m.fl. i skoleforvaltninger: 

Foreløbigt program:

  1. dag: Besøg på Vurdering for læring grundskole samt efterfølgende refleksion og videndeling
  2. dag: Besøg på 1-2 Vurdering for læring-grundskoler samt efterfølgende refleksion og videndeling. Aftenbesøg af norske skolefolk på vores hotel middag, dialog og videndeling
  3. dag: Opsummerende oplæg og workshop. Hvordan kan elementer fra Vurdering for læring se ud i en dansk kontekst på kort og lang sigt?

Prisen er 11.500 kr. inkl. formøde, hotel, fuld forplejning (ekskl. vin), fagligt program, transport i forbindelse med det faglige program. Prisen er ekskl. fly og transfer.

Det meste er muligt

CFU har mange erfaringer og gode kontakter i Norge og udbyder rejser med et almenpædagogisk fokus, hvor holdet er sammensat af flere skoler.

CFU tilbyder også at skræddersy rejsen efter jeres ønsker.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres behov og udviklingsfokus.

Om denne side