Indhold i denne sektion:
10. maj 2017

Vidensrejse til Oslo 12.-14. september 2017

Ny vidensrejse til Oslo sætter fokus på feedback og vurdering for læring.

Til september rejser CFU og en gruppe deltagere endnu engang til Oslo for at stille skarpt på feedback og vurdering for læring (VFL).

På vidensrejsen vil deltagerne opleve et fagligt program med bl.a. forskellige skolebesøg, oplæg ved norske skolefolk og besøg i undervisningen.

Herudover vil der være workshop, refleksionspas og videndeling, der giver inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an i egen praksis med udvikling af feedbackkultur, professionelle læringsfællesskaber og elevcentreret skoleledelse.

Få erfaring med hjem i baggagen

Norge har stor succes med VFL-tænkningen, som fokuserer på den enkelte elevs motivation og lyst til at lære. Der arbejdes målrettet på at skabe situationer, der åbner op for elevernes engagement, udforsketrang og dermed også glæden ved at lære nyt.

VFL er en metode, der er kulturdannende for både ledelsens, lærernes og elevers daglige praksis samt er direkte overførbar til en dansk kontekst.

Tilmeld dig turen.

Om denne side